+90 (0212) 446 3454

Çevre Politikamız

Karahan Grup > Çevre Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda amacımız çevreye “sıfır zarar” vermektir.

Bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir çevre politikamızın temellerini aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır:

  • Tüm işlerimizin ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı ve çevre standartlarına uygun yapılmasını sağlamak,
  • Doğal kaynakları verimli kullanmak, geri dönüşüm ve geri kazanımı artırmak,
  • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan çevre dostu teknolojileri dikkate almak,
  • Sıfır atık yaklaşımı ile atık yönetimini sağlamak,
  • Kirliliği kaynağında önleyerek çevreyi korumak,
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
  • Sürdürülebilir çevresel politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmak,
  • Yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulayarak çevresel analizleri sistematik bir şekilde yapmak,
  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek. Aynı zamanda alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak ve çevre dostu çalışma ortamı sağlamak.